Údržba komunikácií

konunikaciePre obce a mestá poskytuje firma Mowers-Team údržbu ciest a chodníkov, ktorá zahŕňa: strojové čistenie tlakovým zariadením,  splachovanie komunikácií, odsávanie vody z komunikácií, čistenie peších zón, chodníkov, schodov, zastávok a dláždených priestranstiev,  čistenie a údržbu uličných vpustov a takisto ručnú údržbu neprístupných komunikácií. Údržba komunikácií prispieva k skrášleniu miest a obcí a v neposlednom rade zvyšuje kvalitu života jeho obyvateľom.